Hoe Vendor Neutral Archiving de zorg gaat veranderen

Photo © JoniIsraeli.com

Spreker: Femke Smit – i³ groep

Aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld wordt uiteen gezet hoe vendor neutral archiving een ziekenhuis kan helpen bij het verbeteren van de informatievoorziening, zowel intra- alsook transmuraal. i3 groep is voorstander van een holistische aanpak waarbij Vendor Neutral Archive en Enterprise Content Management technologieën worden samengebracht in één krachtig, geïntegreerd framework voor het managen, opslaan en raadplegen van allerlei soorten content, waaronder klinische beelden, biomedische signaaldata, digitale foto’s, video’s en documenten. Naar schatting ‘leeft’ meer dan 30% van alle patiëntgegevens buiten het EPD-system. Een HCM strategie richt zich juist op deze content en zorgt dat deze binnen het EPD beschikbaar wordt gesteld aan de eindgebruikers, resulterend in een completer patiëntendossier.

Lees meer Hoe Vendor Neutral Archiving de zorg gaat veranderen